TravelLITE

Informacje wizowe i celne

Obywatele Polski nie muszą wcześniej ubiegać się o wizę do Emiratów! Wiza jest bezpłatna i wystawiana na granicy z prawem pobytu w ZEA do 90 dni.

Osoby posiadające w paszporcie pieczątkę z wizyty w Izraelu mogą wjechać do Emiratów bez żadnych restrykcji.

Przepisy celne

Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu i wywozu pieniędzy. Przepisy celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów.

Do ZEA nie można wwozić: materiałów zawierających treści obsceniczne i godzących w obyczajowość muzułmańską, narkotyków i środków odurzających, leków psychotropowych (w razie konieczności zażywania tego typu lekarstw należy posiadać indywidualne recepty), kaset wideo i płyt dvd zawierających treści sprzeczne z obyczajowością lub nakazami islamu.

Do ZEA można wwieźć do 4 litrów alkoholu na osobę. 

Zakup alkoholu na miejscu możliwy jest tylko w wydzielonych punktach sprzedaży i uwarunkowany posiadaniem odpowiedniego zezwolenia. Niezależnie od tego napoje alkoholowe są podawane w wielu hotelach oraz klubach. Alkohol można również kupić w strefie bezcłowej po przylocie do Dubaju.

TravelLITE POLECA